Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình và nhà ở riêng lẻ

Hiện nay, Quy trình cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình và nhà ở riêng lẻ được sửa đổi, điều chỉnh với Luật Xây dựng, các quy định pháp lý của quốc gia và các văn bản của bộ xây dựng cũng như cơ quan địa phương của nước ta ngày nay. 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình và nhà ở riêng lẻ
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình và nhà ở riêng lẻ

I. Trình tự thực hiện cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình và nhà ở riêng lẻ

Quy trình thực hiện cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình và nhà ở riêng lẻ dựa trên quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

 • Chủ đầu tư cần gửi hồ sơ xin giấy phép xây dựng tại trung tâm hành chính công hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Các nhân viên của cơ quan sẽ kiểm tra hồ sơ để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Họ cũng sẽ tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan cấp giấy phép xây dựng.
 • Cơ quan cấp giấy phép xây dựng sẽ thẩm định hồ sơ và thực hiện kiểm tra thực địa trong 5 ngày làm việc để đảm bảo tuân thủ quy định về xây dựng.
 • Nếu cần bổ sung hồ sơ, cơ quan sẽ gửi thông báo hướng dẫn cho chủ đầu tư và chờ đợi hồ sơ được bổ sung.
 • Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu, cơ quan sẽ thông báo cho chủ đầu tư và trong vòng 3 ngày làm việc để giải thích lý do.
 • Các cơ quan quản lý sẽ có 5 ngày làm việc để đưa ra ý kiến về công trình hoặc nhà ở. Nếu không có ý kiến, được coi là đồng ý và phải chịu mọi trách nhiệm về các nội dung của chức năng quản lý của mình.

Tuy nhiên, Nếu bạn không am hiểu về pháp lý, việc xin giấy phép xây dựng có thể trở nên rắc rối và đòi hỏi nhiều chi phí. Để tối ưu hóa chi phí và đơn giản hóa quy trình, bạn có thể sử dụng dịch vụ xin giấy phép xây dựng trọn gói của công ty Trường Lũy. Chúng tôi sẽ đại diện bạn trong việc thực hiện các thủ tục giấy tờ pháp lý và nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng. Với kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi cam kết sẽ giúp bạn nhận được giấy phép xây dựng trong thời gian ngắn nhất và với chi phí hợp lý.

Tư vấn xin giấy phép xây dựng tại Bình Dương: 0918 556 729 Mr Tien

III. Thành phần hồ sơ cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình và nhà ở riêng lẻ

1. Đối với công trình không theo tuyến 

 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định về đất đai.
 • Quyết định phê duyệt dự án.
 • Văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở (nếu có).
 • Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 41 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.
 • Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, cùng với các tài liệu và bản vẽ được thẩm duyệt theo quy định về phòng cháy, chữa cháy.
 • Văn bản kết quả thực hiện thủ tục bảo vệ môi trường theo quy định về bảo vệ môi trường, trừ trường hợp không yêu cầu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.
 • Hai bộ bản vẽ thiết kế xây dựng được phê duyệt theo quy định về xây dựng, bao gồm:
 • Bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án và mặt bằng định vị công trình trên lô đất.
 • Bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình.
 • Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng.
 • Các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình.
 • Bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.

2. Đối với công trình theo tuyến 

Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Đối với công trình theo tuyến, các tài liệu cần bao gồm:

 • Quyết định phê duyệt dự án.
 • Văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở (nếu có).
 • Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 41 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.
 • Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.
 • Văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đối với trường hợp không thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, bao gồm: 

 • Sơ đồ vị trí tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình
 • Bản vẽ các mặt cắt dọc và mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình
 • Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng
 • Các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình 
 • Bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.

3. Đối với công trình tín ngưỡng, tôn giáo

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới cho công trình tôn giáo:

 • Bao gồm các tài liệu theo quy định tại mục “(1.1) Đối với công trình không theo tuyến”. Yêu cầu văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô của công trình từ cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ bao gồm:
  • Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
  • 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và các tài liệu liên quan.
  • Bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề (đối với công trình có công trình liền kề).
 • Ý kiến của cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng.
 • Đối với công trình tín ngưỡng trong dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, ngoài các tài liệu quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định 15/CP, cần bổ sung văn bản về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình từ cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

4. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng

 • Chứng minh quyền sử dụng đất: Bao gồm giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.
 • Quyết định phê duyệt dự án và các văn bản liên quan: Bao gồm quyết định phê duyệt dự án, thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng, hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở (nếu có), báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, và các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cũng như văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường.
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng: Bao gồm 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Bộ vẽ này bao gồm bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án và mặt bằng định vị công trình trên lô đất, bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng, các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình, và bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình.
 • Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình: Được chấp thuận từ cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ

Chứng minh quyền sử dụng đất: Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bản vẽ thiết kế xây dựng: Bao gồm 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng, kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (nếu có yêu cầu), và báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng. Các bản vẽ bao gồm:

 • Mặt bằng công trình trên lô đất và sơ đồ vị trí công trình.
 • Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình.
 • Mặt bằng móng và mặt cắt móng, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình (bao gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện).
 • Cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề (nếu có).

IV. Yêu cầu, điều kiện thực hiện cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV

 • Phù hợp với quy hoạch: Công trình phải tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. Trong trường hợp khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, phải tuân thủ quy chế quản lý quy hoạch hoặc thiết kế đô thị do cơ quan nhà nước ban hành.
 • Phù hợp mục đích sử dụng đất: Phải đáp ứng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai công trình.
 • Bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường: Công trình phải đảm bảo an toàn cho chính nó và các công trình lân cận, cũng như tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chống cháy, và bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật.
 • Thiết kế được thẩm định và phê duyệt: Thiết kế của công trình phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 • Cơ sở quyết định cấp giấy phép xây dựng: Trong trường hợp khu vực chưa có quy hoạch, cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng mới là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan hoặc quy chế quản lý kiến trúc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về vị trí và tổng mặt bằng.
 • Quy hoạch phân khu xây dựng: Đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng do chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 05 héc ta (nhỏ hơn 02 héc ta đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) quy hoạch phân khu xây dựng là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng mới.
 • Thẩm tra công trình: Đối với các công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn và lợi ích cộng đồng, phải tuân thủ quy định về thẩm tra của Luật Xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Nếu Quý doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hướng dẫn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhanh chóng.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0918 556 729 (Mr Tien)

Địa chỉ công ty: Số 29, đường số 2, khu Tái Định Cư Phú Hoà 11, khu phố 3, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Xem thêm: https://tuvanxaydungtruongluy.com/gia-han-giay-phep-xay-dung/

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *