Có bao nhiêu loại quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật?

I. Khái niệm quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng là quá trình tổ chức không gian của khu đô thị, nông thôn và các khu chức năng khác.  Nhiệm vụ của quy hoạch xây dựng là tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm tạo ra môi trường sống thích hợp cho cư dân trong các khu vực khác nhau, đồng thời tạo sự cân bằng giữa lợi ích của quốc gia và lợi ích của cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quy hoạch xây dựng được biểu hiện quan đồ án quy hoạch bao gồm: sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1 500
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1 500

II.Những loại quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, quy hoạch xây dựng bao gồm các loại sau:

 1. Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện và khu chức năng: Đây là quy hoạch có tính chất kỹ thuật và chuyên ngành.
 2. Quy hoạch đô thị: Đây là quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, và bao gồm các loại quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị 2009. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch đô thị được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.
 3. Quy hoạch nông thôn: Đây là quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, và bao gồm các loại quy hoạch được quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Xây dựng 2014.

Để lập quy hoạch xây dựng, cần căn cứ vào các yếu tố sau:

 1. Chiến lược phát triển: Bao gồm chiến lực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực trong giai đoạn phát triển hiện tại.
 2. Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.
 3. Quy hoạch thời kỳ trước.
 4. Quy chuẩn kỹ thuật: Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và các quy chuẩn liên quan.
 5. Bản đồ, tài liệu, số liệu: Các yếu tố như bản đồ, tài liệu và số liệu về hiện trạng kinh tế-xã hội và điều kiện tự nhiên của địa phương.

III. Yêu cầu, nguyên tắc đối với quy hoạch xây dựng

Theo quy định tại Điều 14 Luật Xây dựng 2014 và Khoản 3 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, yêu cầu và nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch xây dựng được quy định cụ thể như sau:

Quy hoạch xây dựng cần tuân thủ các yêu cầu sau:

 • Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược phát triển ngành và lĩnh vực tương ứng. Đồng thời, phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Quy hoạch cần đảm bảo quốc phòng, an ninh và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Ngoài ra, quy hoạch cần công khai, minh bạch và cân nhắc lợi ích của quốc gia, cộng đồng và cá nhân.
 • Tổ chức và sắp xếp không gian lãnh thổ dựa trên việc khai thác và sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên, đất đai, di tích lịch sử, di sản văn hóa và nguồn lực phù hợp với các yếu tố tự nhiên, kinh tế-xã hội, lịch sử, văn hóa, khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn phát triển.
 • Đáp ứng nhu cầu sử dụng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo sự kết nối và thống nhất giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, vùng, quốc gia và quốc tế.
 • Bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, giảm thiểu tác động tiêu cực đến cộng đồng và bảo tồn, tôn tạo và tận dụng giá trị của các di tích lịch sử, di sản văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo. Quy hoạch cũng cần đảm bảo sự đồng bộ giữa không gian kiến trúc và hệ thống công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.
 • Xác lập cơ sở cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng các công trình xây dựng trong vùng, khu chức năng và khu vực nông thôn.

Quy hoạch xây dựng cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Tuân thủ quy hoạch quốc gia và pháp luật: Việc thực hiện chương trình, hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan phải tuân thủ các quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và quy hoạch xây dựng phải phù hợp với nguồn lực có sẵn và được huy động.
 • Thống nhất và phù hợp với quy hoạch cấp cao hơn: Các quy hoạch xây dựng phải đảm bảo cấp độ thống nhất và phù hợp với các quy hoạch có cấp độ cao hơn. Đảm bảo sự nhất quán và đồng bộ trong việc phát triển không gian và xây dựng.

 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trường Lũy chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến quy hoạch xây dựng như: 

 • Thiết kế quy hoạch chung
 • Thiết kế quy hoạch chi tiết
 • Thiết kế quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp…
 • Thiết kế cảnh quan
 • Thiết kế kiến trúc
 • Thiết kế san nền
 • Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước…
 • Các công việc khác trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.

Thông tin liên hệ Trường Lũy:

Hotline: 0918 556 729 Mr. Tiên

Email: tuvanxaydungtruongluy@gmail.com

Website: tuvanxaydungtruongluy.com

Địa chỉ công ty: Số 29, đường số 2, khu Tái Định Cư Phú Hoà 11, khu phố 3, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hãy liên hệ ngay với Trường Lũy để nhận được sự tư vấn tốt nhất cho nhu cầu của quý khách.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *