Khu Nhà Ở Chánh Phú Hòa

Khu Nhà Ở Chánh Phú Hòa

Dự án Khu Nhà Ở Chánh Phú Hòa Địa điểm Thị xã Bến Cát, Phường Chánh Phú Hòa, Bình Dương Nội dung thực hiện Thẩm duyệt thiết kế về PCCC ———————————————— Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Trường Lũy:  Chuyên xin phép xây dựng, Lập quy hoạch, Tư vấn giám sát, Quản lý dự […]

Khu Nhà Ở M&C Lai Hưng

Khu Nhà Ở M&C Lai Hưng (1)

Dự án Khu Nhà Ở M&C Lai Hưng Địa điểm  Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Nội dung thực hiện Thẩm duyệt thiết kế về PCCC ———————————————— Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Trường Lũy:  Chuyên xin phép xây dựng, Lập quy hoạch, Tư vấn giám sát, Quản lý dự án, […]