Giấy Chứng Nhận Thẩm Duyệt PCCC Năm 2024

Trong năm 2023, đã xảy ra một số vụ tai nạn đau lòng do các công trình không tuân thủ đúng tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Điều này đã gây ra những hậu quả đáng tiếc. Vì vậy năm 2024, chính phủ đã yêu cầu các dự án và công trình phải tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy và phải có giấy chứng nhận thiết kế PCCC được thẩm duyệt trước khi triển khai.

Vậy giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC gồm những nội dung gì? Dưới đây là những thông tin liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCCTrường Lũy sẽ cung cấp cho bạn.

I. Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC năm 2024

Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC là một văn bản pháp lý chứng minh đối tượng được cấp giấy chứng nhận đã tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy của pháp luật. Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC là 1 phần tài liệu bắt buộc phải có trong bộ hồ sơ xin giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ xin giấy phép xây dựng không có giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC thì sẽ bị cơ quan nhà nước từ chối xử lý hồ sơ. Đây là vấn đề khó khăn mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp phải khi thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC.

Giấy Chứng Nhận Thẩm Duyệt PCCC
Giấy Chứng Nhận Thẩm Duyệt PCCC
  1. Đối tượng cần có giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC

Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC, gồm:

Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch;

Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b khoản 5 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại mục 21 Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

(Nguồn: lsx.vn)

III. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC

Đối với dự án quy hoạch xây dựng, yêu cầu bao gồm:

+ Văn bản đề nghị xem xét và đưa ra ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy từ cơ quan hoặc tổ chức lập quy hoạch. (Mẫu số PC06)

+  Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cho khu công nghiệp quy mô trên 20 ha, tỷ lệ 1/500 cho các trường hợp khác. Những tài liệu và bản vẽ này phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy được quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 của Điều 10 trong Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án hoặc công trình, yêu cầu bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy từ chủ đầu tư. Trong trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác, cần có văn bản ủy quyền tuân theo quy định của pháp luật.

+ Văn bản góp ý về thiết kế cơ sở về phòng cháy và chữa cháy từ cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (nếu có).

+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công.

+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có), hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án hoặc công trình sử dụng vốn khác.

+ Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

+ Dự toán xây dựng công trình.

+ Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 trong Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

+ Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, bản vẽ đã được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (đối với hồ sơ thiết kế cải tạo, điều chỉnh).

+  Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng từ cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có).

Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC, yêu cầu bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy từ chủ đầu tư và chủ phương tiện. Trong trường hợp chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện ủy quyền cho đơn vị khác, cần có văn bản ủy quyền tuân theo quy định của pháp luật.

+ Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

+ Dự toán tổng mức đầu tư của phương tiện, bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b và điểm c khoản 1, điểm b, c, d và điểm e khoản 3 của Điều 8 trong Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Đối với thiết kế cơ sở của dự án hoặc công trình, yêu cầu bao gồm:

+ Văn bản đề nghị xem xét và cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy từ chủ đầu tư. Trong trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác, cần có văn bản ủy quyền tuân theo quy định của pháp luật.

+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công.

+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có), hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án hoặc công trình sử dụng vốn khác.

+ Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

+ Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện đầy đủ các yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 trong Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng trước khi tiến hành thiết kế các công trình độc lập có nguy hiểm cháy, nổ (trừ trạm cấp xăng dầu nội bộ và cơ sở sử dụng khí đốt), yêu cầu bao gồm:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy từ chủ đầu tư. Trong trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác, cần có văn bản ủy quyền tuân theo quy định của pháp luật.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án hoặc công trình.

+ Bản vẽ và tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất liên quan đến phòng cháy và chữa cháy, như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ của công trình.

(Quy định tại mục 15 và 16 trong Phụ lục V của Nghị định 136/2020/NĐ-CP)

Khi nộp hồ sơ, cần lưu ý:

+ Văn bản và giấy tờ trong hồ sơ cần là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

+ Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải được xác nhận bởi chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện. Nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch ra tiếng Việt và chủ đầu tư, chủ phương tiện chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó.

IV. Thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC

Quá trình nộp hồ sơ và xử lý giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC có các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Đối với trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện, cần có văn bản ủy quyền kèm theo. Các bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, sẽ viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần, sẽ trả lại và viết phiếu hướng dẫn người nộp bổ sung hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Bước 3: Nộp phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo thông báo nộp phí của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh.

Bước 4: Dựa vào ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân hoặc tổ chức sẽ đến nơi nhận kết quả.

V. Thời gian thẩm duyệt PCCC

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN

Dự án quy hoạch xây dựng

> 5 ngày

Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình

> 5 ngày

Thiết kế cơ sở
  • > 10 ngày (dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A)
  • > 5 ngày (dự án còn lại).
Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công
  • 15 ngày (dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A);
  • 10 ngày (dự án còn lại).
Thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

> 10 ngày

VI. Dịch vụ cấp githẩm duyệt PCCC tại Bình Dương

Công ty Tư Vấn Xây Dựng Trường Lũy chuyên cung cấp các dịch vụ xin phép xây dựng, Lập quy hoạch, Tư vấn giám sát, Quản lý dự án, thẩm tra, thẩm định công trình,… Với kinh nghiệm hơn 5 năm trong nghành và đã thực hiện xin giấy phép thành công cho hơn 500+  doanh nghiệp lớn và nhỏ tại Bình Dương. Công ty cam kết mang đến những dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng với giá cả cạnh tranh nhất thị trường.

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm chúng tôi sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách hàng 24/7 hoàn toàn miễn phí, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline sau: 0918 556 729.

Xem thêm: Tư Vấn Thiết Kế Thẩm Duyệt –Thi Công – Giám Sát Hệ Thống PCCC

Trụ sở công ty: Số 29, đường số 2, khu Tái Định Cư Phú Hoà 11, khu phố 3, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Kết luận:

Như vậy, qua bài viết “Giấy Chứng Nhận Thẩm Duyệt PCCC Năm 2024” Trường Lũy cũng đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC để bạn có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của nó. Nếu như, bạn đang gặp khó khăn về mặt pháp lý trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC hãy liên hệ ngay cho Trường Lũy. Chúng tôi sẽ giúp bạn có được giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC trong thời gian nhanh nhất với chi phí hợp lý.

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *