Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Rắn Nam Bình Dương

Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương
Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương
Dự án : Lò đốt rác công suất 8400kg/giờ thuộc khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương
Nội dung : Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *