Nhà máy xử lý nước thải Thuận An

Nhà máy xử lý nước thải Thuận An
Nhà máy xử lý nước thải Thuận An
Dự án : Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch 1/500 nhà máy xử lý nước thải Thuận An
Địa điểm : Phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án chuyên nghành nước thải tỉnh Bình Dương
Nội dung : Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch 1/500

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *