Thành phần hồ sơ địa chính bao gồm những gì?

Hồ sơ địa chính là một tập hợp tất cả các tài liệu, thông tin và dữ liệu liên quan đến các địa điểm, khu vực và vùng đất cụ thể. Đây là phần rất quan trọng của quản lý địa lý và quy hoạch đô thị, được sử dụng để xác định, mô tả và quản lý các địa điểm và tài nguyên đất đai của các tổ chức hoặc cá nhân có liên quan.

I. Thành phần hồ sơ địa chính bao gồm những gì?

Hồ sơ địa chính là một phần quan trọng trong việc quản lý địa lý và quy hoạch đô thị, đặc biệt là dựa trên các quy định của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Thành phần của hồ sơ địa chính có thể khác nhau, tùy thuộc vào địa phương hoặc khu vực đã có cơ sở dữ liệu địa chính chưa.

 1. Đối với các địa phương đã có cơ sở dữ liệu về địa chính

Hồ sơ địa chính thường được lập dưới dạng số và lưu trong cơ sở dữ liệu đất đai. Bao gồm tài liệu điều tra đo đạc địa chính (bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai), sổ địa chính và bản lưu Giấy chứng nhận.

 1. Đối với các địa phương chưa có cơ sở dữ liệu về địa chính

Hồ sơ địa chính gồm tài liệu điều tra đo đạc địa chính (bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai), sổ địa chính và sổ theo dõi biến động đất đai, có thể được lập dưới dạng giấy hoặc số, cùng với bản lưu Giấy chứng nhận nếu có.

Thành phần hồ sơ địa chính bao gồm những gì
Thành phần hồ sơ địa chính bao gồm những gì?

 

II. Quy định về nguyên tắc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 

Căn cứ vào Điều 5 của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, nguyên tắc lập, cập nhật, và chỉnh lý hồ sơ địa chính được quy định như sau:

 • Hồ sơ địa chính được được lập theo từng đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.
 • Việc lập, cập nhật, và chỉnh lý hồ sơ địa chính phải tuân thủ đúng thủ tục và trình tự hành chính theo quy định pháp luật về đất đai.
 • Thông tin nội dung trong hồ sơ địa chính phải được thống nhất với giấy chứng nhận được cấp (nếu có) và phải phù hợp với hiện trạng quản lý và sử dụng đất.

II. Hướng dẫn trích lục hồ sơ địa chính 

Theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT, việc xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai được quy định chi tiết Điều 12 và Khoản 2 của Điều 15 đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về trình tự và thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai, cụ thể như sau:

 1. Người yêu cầu có thể chọn một trong các phương thức sau để nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai:
  • Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai.
  • Gửi qua đường công văn, fax hoặc bưu điện.
  • Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.
 1. Cơ quan tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính cho tổ chức hoặc cá nhân. Trong trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu, cơ quan sẽ nêu rõ lý do chi tiết và thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân biết.
 2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai sẽ tiến hành cung cấp dữ liệu theo yêu cầu sau khi tổ chức hoặc cá nhân đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.
 3. Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được quy định như sau:
  • Nếu nhận được yêu cầu trước 15 giờ, dữ liệu sẽ được cung cấp trong ngày đó. Trong trường hợp nhận được sau 15 giờ, cung cấp dữ liệu đất đai sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
  • Trong trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin, thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai sẽ được định rõ và đồng ý thông qua hợp đồng giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người yêu cầu.

Đối với việc yêu cầu trích lục hồ sơ địa chính, quy trình bao gồm các bước sau:

Bước 1: Người yêu cầu nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai theo mẫu 01/PYC, theo quy định của Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

Bước 2: Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận và xử lý yêu cầu.

Bước 3: Sau khi nộp phí theo quy định, cơ quan sẽ cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu của người yêu cầu.

Kết luận

Trên đây là những thông tin liên quan đến hồ sơ địa chính, nếu có vướng mắc bất kỳ thông tin gì, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây:

Hotline: 0918 556 729

Email: tuvanxaydungtruongluy@gmail.com

Website: tuvanxaydungtruongluy.com

Địa chỉ công ty: Số 29, đường số 2, khu Tái Định Cư Phú Hoà 11, khu phố 3, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *