Tổng Hợp Luật Quy Hoạch Mới Nhất

Luật Quy hoạch mới nhất đã được ban hành vào ngày 24/11/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Đây là một trong những luật quan trọng và cơ bản nhất trong lĩnh vực quy hoạch tại Việt Nam. Luật này bao gồm 6 chương và 59 điều, định nghĩa rõ ràng các khái niệm, quy định các nguyên tắc và quy trình thực hiện quy hoạch. Để thực hiện tốt Luật Quy hoạch mới nhất, các văn bản hướng dẫn cụ thể đã được ban hành để hỗ trợ cho việc triển khai và thực hiện hiệu quả hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Luật Quy hoạch mới nhất và tổng hợp các văn bản hướng dẫn liên quan.

I. Luật Quy hoạch mới nhất

1. Nội dung của Luật Quy hoạch mới nhất

Luật Quy hoạch mới nhất gồm 6 chương và 59 điều, bao gồm các nội dung chính sau:

a) Định nghĩa và nguyên tắc cơ bản

Luật Quy hoạch mới nhất định nghĩa rõ ràng các khái niệm liên quan đến quy hoạch, như quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch khu vực, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất. Luật cũng quy định các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch, bao gồm:

 • Tuân theo quy định của Luật Quy hoạch 2017, các quy định khác của pháp luật liên quan và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
 • Đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.
 • Đảm bảo tính nhân dân và sự tham gia của nhiều bên liên quan trong quá trình lập và thẩm định quy hoạch.
 • Đảm bảo tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong hoạt động quy hoạch.
 • Đảm bảo tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch và Hội đồng thẩm định quy hoạch.
 • Đảm bảo nguồn lực để thực hiện quy hoạch.
 • Đảm bảo tính thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp và phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước.

b) Quy trình lập và thẩm định quy hoạch

Luật Quy hoạch mới nhất quy định rõ quy trình lập và thẩm định quy hoạch, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định nhu cầu và mục tiêu của quy hoạch.

Bước 2: Thu thập thông tin và phân tích tình hình hiện tại.

Bước 3: Lựa chọn phương án quy hoạch.

Bước 4: Lập báo cáo quy hoạch.

Bước 5: Thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

Bước 6: Công bố và triển khai thực hiện quy hoạch.

c) Quản lý và thực hiện quy hoạch

Luật Quy hoạch mới nhất cũng quy định các nội dung liên quan đến quản lý và thực hiện quy hoạch, bao gồm:

 • Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.
 • Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch.
 • Điều chỉnh, bổ sung và hủy bỏ quy hoạch khi cần thiết.
 • Xử lý vi phạm quy hoạch.
 • Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch.

d) Hiệu lực và áp dụng của Luật Quy hoạch mới nhất

Luật Quy hoạch mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và được áp dụng cho tất cả các hoạt động quy hoạch trên lãnh thổ Việt Nam. Các văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định khác với Luật Quy hoạch mới nhất sẽ được điều chỉnh để phù hợp với luật này.

II. Văn bản hướng dẫn Luật Quy hoạch mới nhất

Để hỗ trợ cho việc triển khai và thực hiện Luật Quy hoạch mới nhất, các văn bản hướng dẫn cụ thể đã được ban hành. Dưới đây là tổng hợp các văn bản hướng dẫn liên quan đến Luật Quy hoạch mới nhất.

1. Nghị quyết 63/NĐ-CP năm 2019

Nghị quyết 63/NĐ-CP năm 2019 của Chính Phủ được ban hành danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể. Nghị quyết này cũng quy định về khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất và tiêu thụ. Thẩm quyền phê duyệt Nghị quyết này thuộc về Thủ tướng Chính phủ.

2. Nghị định 37/2019/NĐ-CP

Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quy hoạch mới nhất.

3. Thông tư 113/2018/TT-BTC

Thông tư 113/2018/TT-BTC quy định chi tiết về giá trong hoạt động quy hoạch.

4. Công văn 373/BKHĐT-QLQH

Hướng dẫn những nội dung về cách thức, mức độ chi tiết tích hợp trong lập quy hoạch.

III. Tổ chức triển khai và thực hiện Luật Quy hoạch mới nhất

Để đảm bảo việc triển khai và thực hiện Luật Quy hoạch mới nhất được đúng quy trình và hiệu quả, các cơ quan nhà nước có vai trò quan trọng trong việc tổ chức triển khai và thực hiện luật này. Các cơ quan nhà nước có vai trò quan trọng gồm:

1. Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì về quản lý và thực hiện quy hoạch trên toàn quốc. Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về thực hiện Luật Quy hoạch mới nhất, đồng thời kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch trên toàn quốc.

2. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện quy hoạch tại địa phương và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng. UBND cũng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch tại địa phương.

3. Các cơ quan nhà nước có liên quan

Ngoài Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, còn có các cơ quan nhà nước khác có vai trò quan trọng trong việc triển khai và thực hiện Luật Quy hoạch mới nhất, bao gồm:

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chịu trách nhiệm về quản lý và thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm về quản lý và thực hiện quy hoạch kinh tế-xã hội.
 • Bộ Giao thông vận tải: Chịu trách nhiệm về quản lý và thực hiện quy hoạch giao thông.
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chịu trách nhiệm về quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển nông thôn.
 • Bộ Thông tin và Truyền thông: Chịu trách nhiệm về công bố và công khai quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Kết luận

Luật Quy hoạch mới nhất đã tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc cho việc quản lý và thực hiện quy hoạch trên lãnh thổ Việt Nam. Các văn bản hướng dẫn liên quan cũng đã được ban hành để hỗ trợ cho việc triển khai và thực hiện luật này. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện quy hoạch, cần có sự đồng bộ và tương đồng giữa các quy hoạch tại các cấp độ khác nhau, đồng thời cần có sự thống nhất trong việc triển khai và thực hiện các văn bản hướng dẫn của Luật Quy hoạch mới nhất. Ngoài ra, việc tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự hiệu quả và bền vững của quy hoạch trên lãnh thổ Việt Nam.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Trường Lũy:  Chuyên xin phép xây dựng, Lập quy hoạch, Tư vấn giám sát, Quản lý dự án, thẩm tra, thẩm định công trình,…

Liên hệ tư vấn: 0918 556 729

Địa chỉ: Số 29, đường số 2, khu Tái Định Cư Phú Hoà 11, khu phố 3, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Xem thêm: Quy Trình Pháp Lý Dự Án 1/500 Và Thiết Kế Dự Án

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *