Nhà Máy Nước Nam Tân Uyên

 Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình Nhà máy nước Nam Tân Uyên
Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình Nhà máy nước Nam Tân Uyên
Dự án : Nâng công suất nhà máy nước Nam Tân Uyên công suất tăng thêm 29.500m3/ngày đêm. Hạng mục: Nhà máy xử lý
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương
Nội dung : Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *