TRƯỜNG LŨY – THẨM DUYỆT PCCC TẠI BÌNH DƯƠNG

                Trường Lũy – Thẩm duyệt PCCC tại Bình Dương. Nếu bạn đang là chủ đầu tư công trình, tổng thầu xây dựng hoặc đơn vị thi công công trình, việc có “giấy phép phòng cháy và chữa cháy” là điều cần thiết và quan trọng không thể thiếu cho công trình đó.

                Hiện nay, hầu hết các cơ sở nhà và công trình đều yêu cầu có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy từ cơ quan Cảnh sát PCCC.

Để đảm bảo được giấy phép, bạn cần tuân theo quy trình nộp hồ sơ tại cơ quan Công an PCCC và sau đó chờ quá trình thẩm duyệt. Quy trình này liên quan trực tiếp đến cơ quan Công an và đòi hỏi kinh nghiệm cũng như hiểu rõ toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy. Công ty Tư Vấn Xây Dựng Trường Lũy chuyên cung cấp dịch vụ “Thẩm duyệt PCCC tại Bình Dương” nhằm đảm bảo sự thuận tiện tối đa cho chủ công trình và doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ quy trình xử lý A-Z các vướng mắc về pháp lý và thủ tục xin giấy phép PCCC.

I. Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC là gì?

                Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy là quá trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và đối chiếu các giải pháp, nội dung thiết kế của dự án, công trình, hoặc phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về an toàn phòng cháy và chữa cháy. Quá trình này tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến phòng cháy và chữa cháy, cũng như có thể áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài và quốc tế được chấp thuận tại Việt Nam theo trình tự và thủ tục pháp luật quy định.

(Điều 13, khoản 2 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP)

Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC tại Bình Dương
Hình ảnh: Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC tại Bình Dương

II. Những đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy bao gồm?

 • Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch.
 • Các dự án và công trình được quy định tại Phụ lục V của Nghị định 136/2020/NĐ-CP, khi được xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng, ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b, khoản 5 của Điều 13 trong Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
 • Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, theo quy định tại mục 21 của Phụ lục V trong Nghị định 136/2020/NĐ-CP, khi được chế tạo mới hoặc hoán cải, ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm c, khoản 5 của Điều 13 trong Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

(Điều 13, khoản 3 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP)

Xem thêm: Dịch Vụ Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Xưởng Tại Bình Dương Uy Tín

III. Quy trình thẩm duyệt đề nghị cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC tại Bình Dương

1. Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt PCCC tại Bình Dương

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng thẩm duyệt PCCC tại Bình Dương
Hình ảnh: Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng thẩm duyệt PCCC tại Bình Dương
 • Hồ sơ thẩm duyệt PCCC đối với dự án thiết kế quy hoạch bao gồm:

+ Văn bản đề nghị xem xét và ý kiến về giải pháp PCCC.

+ Tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện yêu cầu về giải pháp PCCC.

+Dự toán tổng mức đầu tư của dự án.

 • Hồ sơ thẩm duyệt PCCC đối với chấp thuận địa điểm xây dựng bao gồm:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng, tập trung vào phương án PCCC được chủ đầu tư đề xuất.

+ Bản vẽ và tài liệu thể hiện chi tiết hiện trạng địa hình của khu đất liên quan đến PCCC.

+ Khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh cần được ghi rõ.

+ Bản sao văn bản xác nhận tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình.

 • Hồ sơ thẩm duyệt PCCC đối với thiết kế cơ sở bao gồm:

+ Văn bản đề nghị xem xét và đưa ra ý kiến về giải pháp PCCC của chủ đầu tư.

+ Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở, chi tiết và mô tả giải pháp PCCC được đề xuất.

+ Bản sao văn bản chứng nhận cho phép đầu tư từ cấp có thẩm quyền.

+ Dự toán tổng mức đầu tư cho dự án và công trình.

 • Thẩm duyệt PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PCCC

+ Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC từ chủ đầu tư và chủ phương tiện.

+ Bản sao văn bản chứng nhận từ cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư và chế tạo mới.

+ Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật chi tiết, thể hiện giải pháp bảo đảm an toàn về PCCC.

+ Dự toán tổng mức đầu tư cho phương tiện, bao gồm các khoản chi phí liên quan.

 • Thẩm duyệt PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công

+ Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC từ chủ đầu tư, đề cập đến các yêu cầu và giải pháp PCCC.

+ Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch từ cấp có thẩm quyền, để xác nhận đúng phù hợp với quy hoạch tổng thể.

+ Dự toán tổng mức đầu tư cho dự án và công trình, bao gồm các chi phí liên quan đến PCCC.

+ Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật chi tiết, thể hiện giải pháp PCCC được đề xuất và các yêu cầu kỹ thuật liên quan.

+ Thiết kế bản vẽ thi công, chi tiết hóa các nội dung yêu cầu PCCC và hướng dẫn thi công thực tế.

Lưu ý quan trọng:

                Các văn bản và giấy tờ trong hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao được công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

                Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải được xác nhận bởi chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện. Trong trường hợp hồ sơ bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch sang tiếng Việt và chủ đầu tư, chủ phương tiện chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó. (Khoản 4 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)

2. Thời hạn thẩm duyệt PCCC tại Bình Dương

Thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tính từ ngày nhận đủ hồ sơ (hợp lệ):

 • Thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công: Tối đa 15 ngày làm việc.
 • Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Tối đa 5 ngày làm việc.
 • Dự án thiết kế quy hoạch: Tối đa 10 ngày làm việc.
 • Thiết kế cơ sở: Tối đa 10 ngày làm việc.
 • Thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới: Tối đa 10 ngày làm việc.

3. Kiểm tra trực tiếp PCCC tại công trình

Trong quá trình kiểm tra trực tiếp PCCC tại công trình, ngoài hồ sơ nộp thẩm duyệt thiết kế PCCC ban đầu, cần chuẩn bị các giấy tờ bổ sung sau:

 1. Hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt bởi Cục Cảnh sát PCCC.
 2. Chứng chỉ và tài liệu liên quan đến chất lượng thi công.
 3. Chứng chỉ kiểm định thiết bị PCCC nhập ngoại.

4. Nghiệm thu về PCCC cho công trình

 1. Biên bản thử nghiệm hệ thống PCCC.
 2. Bản vẽ hoàn công PCCC.
 3. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC.
 4. Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC đã lắp đặt.
 5. Biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và tổng thể.
 6. Hạng mục liên quan đến PCCC phù hợp với thiết kế đã được thẩm duyệt.
 7. Tài liệu vận hành, bảo dưỡng thiết bị PCCC.
 8. Tài liệu hệ thống PCCC của công trình và phương tiện giao thông cơ giới.
 9. Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống PCCC.

                Với 4 bước trong quy trình thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu công trình PCCC được trình bày trên đây thật sự đòi hỏi sự cẩn thận và phức tạp đối với cá nhân hay tổ chức.

Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Trường Lũy rất hân hạnh được hỗ trợ Quý khách hàng với các dịch vụ tư vấn, khảo sát và báo giá trọn gói về thẩm duyệt PCCC tại Bình Dương. Chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về PCCC cho công trình của Quý khách. Để biết thêm thông tin và được tư vấn chi tiết, Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Xem thêm: Dịch Vụ Tư Vấn Xin Giấy Phép Môi Trường Chuyên Nghiệp Và Uy Tín Tại Bình Dương

VI. Trường Lũy – Cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC tại Bình Dương

 • Chúng tôi, Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Trường Lũy chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép PCCC, thẩm duyệt bản vẽ PCCC và thẩm duyệt PCCC tại Bình Dương.
 • Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn thiết kế hệ thống PCCC và bản vẽ PCCC, đảm bảo tuân thủ quy tắc TCVN/Bộ Công an một cách chính xác và đầy đủ.
 • Chúng tôi cung cấp hỗ trợ tư vấn thông qua Hotline: 0918 556 729 (Mr Tiên) và có thể tiến hành tư vấn và khảo sát tận nơi để đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng.

Địa chỉ:  Số 29, đường số 2, khu Tái Định Cư Phú Hoà 11, khu phố 3, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *