Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình

 

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công ty cổ phần đầu tư Thái Bình
Điều chỉnh giấy phép xây dựng công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình
Dự án Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình
Địa điểm Số 5A, Xa Lộ Xuyên Á, Xã An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Nội dung Điều chỉnh tên chủ đầu tư trong giấy phép xây dựng
Đơn vị thực hiện

Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Trường Lũy

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *