Điều kiện lập quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng đối với lô đất quy mô nhỏ

 

Theo nghị định 35/2023/NĐ-CP đã ban hành một số quy định mới về công tác lập quy hoạch tổng mặt bằng. Vậy điều kiện để thực hiện lập quy hoạch tổng mặt bằng đối với lô đất có quy mô nhỏ là gì? Sau đây cùng Trường Lũy tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

I. Quy hoạch tổng mặt bằng

Quy hoạch tổng mặt bằng hay còn gọi là quy hoạch chi tiết 1/500 đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các quy hoạch chung và chi tiết cho từng phân khu. Dựa trên bản vẽ chi tiết này, các dự án đầu tư được định hình và triển khai, tạo cơ sở vững chắc cho việc dự án sử dụng đất, xin cấp phép xây dựng và quản lý quá trình thi công. 

II. Quy định mới về lập Quy hoạch tổng mặt bằng cho lô đất quy mô nhỏ

Căn cứ vào Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng, cụ thể là bổ sung quy trình Quy hoạch tổng mặt bằng dành cho lô đất có quy mô nhỏ.

Theo quy định tại Điều 1 của Nghị định 35/2023/NĐ-CP, đã sửa đổi, bổ sung khoản 3 của Điều 14 Nghị định 37/2010/NĐ-CP như sau: 

Nguyên tắc lập quy hoạch đô thị

Các khu vực trong phạm vi phát triển đô thị thuộc đối tượng phải lập quy hoạch chi tiết khi thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị thì phải lập quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu (đối với trường hợp quy định phải lập quy hoạch phân khu), làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và triển khai các công việc khác theo quy định của pháp luật liên quan. Đối với các lô đất có quy mô nhỏ quy định tại khoản 4 Điều này thì được lập quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (gọi là quy trình lập quy hoạch tổng mặt bằng) theo quy định từ khoản 4a đến khoản 4d Điều này.

Như vậy theo quy định mới thì:

 • Lô đất quy mô nhỏ thuộc khu vực phải lập quy hoạch chi tiết nay được phép lập Quy hoạch tổng mặt bằng theo quy trình rút gọn.
 • Quy trình rút gọn này được quy định chi tiết từ khoản 4a đến 4d Điều 14 Nghị định 37/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung).

III. Điều kiện lập quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng đối với lô đất quy mô nhỏ

Để thực hiện công tác lập quy hoạch tổng mặt bằng đối với lô đất có quy mô nhỏ trong quy hoạch đô thị cần thoả mãn các điều kiện như sau:

  • Chủ đầu tư: Dự án do một chủ đầu tư thực hiện hoặc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập.
 • Quy mô sử dụng đất: 
 • Dưới 2ha: Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư, khu chung cư.
 • Dưới 10ha: Đối với dự án xây dựng nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật (ngoại trừ công trình hạ tầng kỹ thuật treo tuyến) được xác định trong quy hoạch chung đã được phê duyệt.
 • Dưới 5ha: Đối với các trường hợp còn lại.
 • Vị trí: Nằm trong khu vực đã có quy hoạch phân khu được phê duyệt, hoặc khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu nhưng đã có quy hoạch chung được phê duyệt.

IV. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng đối với lô đất có quy mô nhỏ

Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng đối với lô đất có quy mô nhỏ trong quy hoạch đô thị được thực hiện theo quy định tại khoản 4a của Điều 14 Nghị định 37/2010/NĐ-CP, như sau:

 • Các chỉ tiêu quy hoạch về sử dụng đất và yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan của khu vực được xác định trong đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt hoặc quy hoạch chung đã được phê duyệt hoặc quy hoạch chung đã được phê duyệt đối với yêu cầu lập quy hoạch phân khu. Các yêu cầu chuyên ngành tại quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật (nếu có) có thể được sử dụng thay thế cho nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng và đó là cơ sở để lập quy hoạch tổng mặt bằng.
 • Quy hoạch tổng mặt bằng bao gồm bản vẽ tổng mặt bằng; phương án kiến trúc công trình phải thể hiện được vị trí và quy mô của công trình trong lô đất; xác định cụ thể cao độ nền xây dựng, chỉ giới xây dựng (chỉ giới xây dựng phần nổi, phần ngầm của công trình), màu sắc công trình và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; đồng thời bảo đảm sự đấu nối với hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực xung quanh.
 • Thứ tự, thủ tục lấy ý kiến, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng được thực hiện theo thứ tự và thủ tục lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đối với dự án đầu tư xây dựng.
 • Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết cũng có trách nhiệm phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng.

Việc lập, thẩm định, và phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng cho lô đất có quy mô nhỏ trong quy hoạch đô thị được thực hiện theo quy định tại khoản 4a của Điều 14 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên, nội dung trên không áp dụng cho dự án đầu tư xây dựng có công trình thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Trường Lũy

Hotline: 0918 556 729 Mr Tiên hoặc 0907 722 626 (CSKH)

Email: tuvanxaydungtruongluy@gmail.com

Website: tuvanxaydungtruongluy.com

Địa chỉ công ty: Số 29, đường số 2, khu Tái Định Cư Phú Hoà 11 khu phố 3, phường Phú Lợi TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *